APOLO Cont, s.r.o.

již od roku 1993


O nás

Firma APOLO Cont, s.r.o. je společnost, která úspěšně působí na českém trhu v oblasti účetnictví a daňové problematiky již od roku 1993. V roce 2001 převedla své vývojové aktivity na svou dceřinnou firmu APOLO Soft, s.r.o. Společně pak daly vzniknout Informačnímu systému APOLO, který tak čerpá ze zkušeností společnosti APOLO Cont v oblasti účetnictví i ze zkušeností programátorů společnosti APOLO Soft. Takto vzniklý produkt pak je schopen velmi pružně reagovat jak na legislativní změny tak na konkrétní požadavky našich zákazníků.

Společnost APOLO Cont tedy není závislá na externích dodavatelských firmách a spravuje si vlastní softwarové řešení s veškerými výhodami, které z toho pro naše klienty plynou. Do vztahů s našimi klienty tak nevstupují žádní subdodavatelé. Rovněž tak i veškeré potřebné lidské zdroje řešíme výhradně našimi vlastními zaměstnanci.

Další informace se dozvíte na stránkách projektu Mzdového studia a stránkách společnosti APOLO Soft, s.r.o.Naše služby

Vedení účetnictví, mezd a zaškolování

Společnost APOLO Cont zajišťuje vedení mezd, účetnictví jakož i všech dalších agend souvisejících s provozem společností. Práce mohou být prováděny jak přímo u klientů bez odnášení účetních dokladů na jejich vlastním počítačovém vybavení, tak i dodavatelským způsobem na prostředcích společnosti APOLO Cont.

Spolupráce se společností APOLO Cont může probíhat v širokých mezích od jednorázové pomoci zaměřené na vyřešení určitého konkrétního úkolu až po trvalou spolupráci vedením kompletní ekonomiky klienta a jeho zastupováním při kontrolách prováděných státními organizacemi a institucemi jako jsou Finanční úřady, Správy sociálního pojištění, Zdravotní pojišťovny a Úřady práce.

Rozsah této spolupráce je možno dle potřeby postupně upravovat v závislosti na rozvoji společností klientů a zejména na růstu profesních schopností jejich vlastních spolupracovníků v důsledku účinných zaškolovacích metod.

Účetní a ekonomické poradenství

Pro své klienty společnost APOLO Cont zpracovává:
- rozbory ekonomických výsledků činnosti společnosti a jejích částí, krátko- i dlouhodobé plány jejich rozvoje z hlediska odbytu, nákupu, postavení na trhu, finančních toků a personální politiky
- roční účetní závěrky z předaných dokladů
- rekonstrukce účetnictví minulých období
- jednorázová i pravidelná hlášení pro Český statistický úřad
- podklady ke kontrole, hlášení a vyúčtování pro státní organizace a instituce
- mimořádné účetní závěrky z předaných dokladů
- podkladovou dokumentaci pro jednání se zahraničními partnery, bankami, leasingovými a finančními společnostmi
- doklady pro kontroly spojené s likvidací společnosti a vlastní likvidaci včetně účetních závěrek
- odborné zastupování při jednáních na úřadech, institucích a při jednání s dalšími partnery
- kontrolu a ověření účtování netypických účetních operací

Audit a daňové poradenství

Společnost APOLO Cont zajišťuje zpracování všech typů daňových přiznání jak právnických tak i fyzických osob, rozbory jednotlivých daňových případů a legální daňovou optimalizaci, dále může zabezpečit zpracování jak auditu účetních závěrek tak i průběžného auditu účetnictví, včetně všech přípravných prací a metodického poradenství.

Více o vedení mzdové agendy se dozvíte na stránkách projektu Mzdové studio.
V případě Vašeho zájmu o naše služby nás kontaktujte.Reference

Gradua - Cegos, s.r.o., iStyle CZ, s.r.o., Italmec, s.r.o., Interquality, s.r.o., ...Kontakt

tel.: 602 972 616, email: apolocont@apolosoft.cz
Sídlo: Na moklině 261, 251 62, Mukařov

IČ: 49688782, DIČ: CZ49688782